✔ Verzending in heel Nederland € 4,95
✔ Levering in Nederland en België
✔ Prijzen zijn exclusief 21% BTW
✔ Standaard levering 1-3 werkdagen

Foliewinkel.com

Dr. Kosterstraat 16
8331 BG Steenwijk

Contact

Heeft u vragen of wilt u een prijsopgave
bel of mail ons vrijblijvend +31-618470851 / info@foliewinkel.com

Dakfolie Vistex aluminium afmeting 100 x 1,5 m

Dakfolie Vistex Aluminium dampdichte folie

Vistex ALU is een zeer hoogwaardige meerlaagse dampdichte bouwfolie die bestaat uit een LDPE folie, een HDPE wapeningsnet, een LDPE bekleding en een gemetaliseerde PETP-folie.

Toepassingen

Vistex ALU wordt toegepast als dampdichte vloerfolie in vloerverwarmingssystemen of aan de warme zijde van daken en gevelconstructies.
Vistex ALU is uitermate geschikt voor constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 4 behoren, zoals zwembaden, vrieshuizen, wasserijen, sauna’s e.d.
Naden goed afdichten met Alu tape.

Voordelen

Extra sterk door geweven wapeningsnet
Hoge reflectie van warmtestraling
Zeer hoog dampremmend vermogen
Waterdicht

3

Levering 1-3 werkdagen

3

Levering in Nederland en België

3

Prijzen zijn exclusief 21% BTW

Dakfolie Vistex aluminium afmeting 100 x 1,5 m

162,90 excl. BTW

Dampopen dakfolie

Dampopen dakfolie is een folie die uw dak waterdicht maakt.
Van buitenaf kan er geen vocht meer naar binnen.
Door de dampopen werking kan de vocht wel van binnen naar buiten.
De folie wordt rechtstreeks op het dakbeschot geplaatst en is mandragend.
Dit betekent dat u er daarna overheen kunt lopen.

Voorbeeld plaatsing dampopen dakfolie:

dampopen dakfolie plaatsen

1= dampopen dakfolie          2= dampremmer

Een dampopen folie is erg belangrijk voor een goede vochtregulatie in een woning of constructie.
De Megatec is een uit 3 lagen samengesteld spinvlies van hoge kwaliteit.

Hoe plaatst u de dakfolie:

de dampopen dakfolie wordt altijd van onderaf (de onderkant van de baan ligt tegen de dakgoot) geplaatst.
De folie dient licht gespannen bevestigt te worden zodat deze niet doorhangt tussen de spanten
het beste kan de folie worden vastgezet met nieten (tacker) krammen of spijkers.
De verschillende banen dienen met een overlap van ± 20cm gelegd te worden en eventueel afgeplakt te worden met tape.
De tengels komen daarna op de megatec dampopen dakfolie.
wanneer de folie goed is geplaatst is uw dak waterdicht van buitenaf.
Door de dampopen werking is uw dak van binnenuit dampdoorlatend.
Alle vocht kan nu wel van binnen naar buiten.

Megatec is gemaakt van een licht materiaal en zeer gebruiksvriendelijk te verwerken.
Megatec dakfolie is voorzien van een KOMO-attest met productcertificaat.
Een KOMO-attest is een kwaliteitsverklaring die de prestaties beschrijft. Deze prestaties bevatten alle aspecten die voor de bouw van belang zijn om kwalitatief hoogwaardige bouwwerken te realiseren. Het attest is een bewijs dat de megatec dampopen dakfolie voldoet aan de relevante Nederlandse regelgeving.

Isoleren van uw dak:

Isolatie is tegenwoordig ook erg belangrijk (zie tekening als voorbeeld).
Voor bescherming van uw isolatie heeft u dan weer een dampremmende folie nodig om uw isolatie te beschermen tegen vocht.
Wanneer u geen dampscherm plaatst trekt de vocht in uw isolatie waardoor u last kunt krijgen van schimmel en houtrot.
Een goede dampremmende folie kan dan een bouwfolie zijn van tenminste 150 micron dikte.

https://foliewinkel.com/product/dampremmende-folie-150-micron

Megatec dampopen dakfolie kunt u ook verwerken in wanden voor een goede vochtregulatie.

 

Megatec en Vistex zijn beiden zeer sterke dampopen dakfolies en beiden mandragend.
Dit betekent dat ze rechtstreeks toepast kunnen worden op elke ondergrond en dat u hier overheen kunt lopen.
U kunt deze folie gebruiken bij alle soorten schuine daken, zelfs bij metalen daken.
De hellingshoek mag alleen niet minder zijn dan 13 graden. 
U kunt megatec en vistex dampopen folie ook zeer goed verwerken in wanden voor een goede vochtregulatie.

Dakfolie dampopen Gebruiksaanwijzing van de dampopen dakfolie Megatec

Situatie 1:
Megatec dampopenen waterkerend membraam dient van onderaf (de onderkant van de baan ligt tegen de dakgoot), evenwijdig aan de dakgoot onder lichte spanning, zonder doorhangen, tussen de spanten, te worden bevestigd.

Megatec wordt met een tack- apparaat in het bovenste derde deel van de overlap op de rug van de spant vastgeniet en daarna gelijk met een tengel afgedekt. Het bevestigen van
Megatec zonder tengel geschiedt op eigen risico.
Indien de richtlijnen voor de helling van het dak worden onderschreven moeten er een minimale overlap van 20 cm worden toegepast. Is dit niet het geval, dan moet de overlap circa 10 tot 15 cm zijn.

Situatie 2a:
Bij rechtstreekse toepassing op het dakbeschot dient Megatec van onderaf beginnend (de onderste baan eindigt op het dakgoot), parallel aan de dakgoot, over het dakbeschot worden uitgerold (geen spanning).

Situatie 2b:
Bij toepassing op het dakbeschot dient er uitsluitend binnen de overlapping, dus blind, getackt of genageld te worden (ook hier vindt de bevestiging uitsluitend plaats met behulp van de panlatten).

Een verticale overlappingen moet op een spant liggen en met een geschikte tape worden afgedicht.

Uitsnedes bij dakdoorbraken (Rookkanalen, Dakramen, etc.) dienen zo klein mogelijk en trapezevorming te worden uitgesneden, het bovenste en onderste deel zijn zo gemaakt dat het indringen van sneeuw en regen verhindert wordt.

Situatie dakraam (3):
Grote beschadigingen aan de Megatec dienen met stukken van de originele folie en geschikte tape worden gerepareerd.

Uiterlijk binnen 8 weken na het aanbrengen van de Megatec moet de dakbedekking worden geplaatst om beschadiging van de folie door UV-stralen te voorkomen.

Bij extreme weersomstandigheden (slagregen, aanhoudende regen, etc.) bestaat het gevaar dat er water door de folie dringt. Dit kan plaatsvinden bij overlappingen en de tengels. Om dit te voorkomen wordt er aangeraden de naden onder de tengels middels butylband af te dichten.

Megatec is geen nooddak, ook voor kortere tijd kan de folie deze functie niet vervullen.

Eventuele beschadigingen aan de dakbedekking dienen direct te worden verholpen.

Bij geventileerde daken is het belangrijk te letten op beluchting, dat wil zeggen:
– Aan de gootkant bevinden zich luchtopeningen, b. v. gootontluchtingselementen of dakbeschotvoegen.
– Bij de plaatsing van warmte-isolatie moet er tussen de dakfolie en de isolerende laag een ruimte van 2 cm hoog over de gehele dakhelling worden vrijgehouden.
– Houdt ten minste 5 cm ruimte tussen de nok en de bovenste baan Megatec om de afvoer van lucht te bewerkstelligen.

Om een functionerende toepassing van de dakfolie te verkrijgen, moet de volledige dakopbouw voldoen aan de geldende voorschriften en richtlijnen.

Handleiding voor het plaatsen van de wind- en dampremmer:

Bij geïsoleerde daken kan er bouwschade ontstaan wanneer de constructie niet winddicht is. Uit onderzoek is gebleken dat openingen in, en beschadigingen aan de dampremmende laag tot een veelvoud van waterdamp in de constructie kan leiden.

Om condensatie te voorkomen, dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:
– De isolatie wordt volgens de instructies correct geplaatst.
– Een goede dampremming wordt verkregen door tussen de isolatie en binnenbekleding van het dak Vistex G aan te brengen.
– De dampremmer moet aan de “warme zijde” (= binnenzijde) op de spanten worden getackt en met latten bevestigd.
– Verticale overlappingen moeten op een spant liggen.
– Beschadigingen moeten met een daarvoor geschikte soort tape worden afgedicht.
– Bijzondere aandacht moet worden besteed bij het aanbrengen van de folie, dit dient zonder beschadigingen te gebeuren.