Garantie

Garantie

Wij van Eggink Merchandise (foliewinkel) zijn overtuigd van de kwaliteit van de producten die wij hanteren. Op deze pagina vind u meer informatie over de garantie op onze producten.

Garantiebepaling

U heeft, als u de producten gebruikt waarvoor ze bedoelt zijn onder normale omstandigheden, recht op de wettelijke garantie. Mochten er zich binnen de garantie periode gebreken vertonen aan het door u bij ons aangeschafte product dan heeft u recht op een vervangend artikel of reparatie van het artikel. U dient foliewinkel.com binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek op de hoogte te stellen. U heeft geen recht op garantie indien;
-sprake is van foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet opvolgen van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
-de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid
-Eggink Merchandise niet binnen de gestelde termijn op de hoogte is gebracht van het defect
-sprake is van overmacht van buitenaf, waaronder bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen.
-de schade is ontstaan door poging tot reparatie door niet gecertificeerde reparateurs.

Procedure

Heeft u een artikel welke een gebrek vertoont. Dan is dit de procedure om uw garantie te claimen:
1. U stelt Eggink Merchandise op de hoogte. Dit kan telefonisch, per mail of schriftelijk.
2. U zendt het artikel na overleg naar retour naar Eggink Merchandise of u brengt het artikel langs op onze vestiging, vergezeld met (een kopie van) de aankoopfactuur. Voor adressen, zie de pagina met onze contactgegevens. Let er op dat u zelf zorg dient te dragen voor voldoende frankering van het pakket! Helaas dekt de garantie eventuele transport en/of verzendkosten niet.
3. Als Eggink Merchandise het artikel retour ontvangen heeft wordt u op de hoogte gesteld. en zal direct na ontvangst contact met u opnemen en u informeren over het artikel, de levertijd van het vervangende of gerepareerde artikel en eventuele andere zaken die van toepassing zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!