Gebruiksaanwijzing van de dampopen dakfolie Megatec

Situatie 1:

Megatec dampopenen waterkerend membraam dient van onderaf (de onderkant van de baan ligt tegen de dakgoot), evenwijdig aan de dakgoot onder lichte spanning, zonder doorhangen, tussen de spanten, te worden bevestigd.

Megatec wordt met een tack- apparaat in het bovenste derde deel van de overlap op de rug van de spant vastgeniet en daarna gelijk met een tengel afgedekt. Het bevestigen van

Megatec zonder tengel geschiedt op eigen risico.

Indien de richtlijnen voor de helling van het dak worden onderschreven moeten er een minimale overlap van 20 cm worden toegepast. Is dit niet het geval, dan moet de overlap circa 10 tot 15 cm zijn.

Situatie 2a:

Bij rechtstreekse toepassing op het dakbeschot dient Megatec van onderaf beginnend (de onderste baan eindigt op het dakgoot), parallel aan de dakgoot, over het dakbeschot worden uitgerold (geen spanning).

Situatie 2b:

Bij toepassing op het dakbeschot dient er uitsluitend binnen de overlapping, dus blind, getackt of genageld te worden (ook hier vindt de bevestiging uitsluitend plaats met behulp van de panlatten).

Een verticale overlappingen moet op een spant liggen en met een geschikte tape worden afgedicht.

Uitsnedes bij dakdoorbraken (Rookkanalen, Dakramen, etc.) dienen zo klein mogelijk en trapezevorming te worden uitgesneden, het bovenste en onderste deel zijn zo gemaakt dat het indringen van sneeuw en regen verhindert wordt.

Situatie dakraam (3):

Grote beschadigingen aan de Megatec dienen met stukken van de originele folie en geschikte tape worden gerepareerd.

Uiterlijk binnen 8 weken na het aanbrengen van de Megatec moet de dakbedekking worden geplaatst om beschadiging van de folie door UV-stralen te voorkomen.

Bij extreme weersomstandigheden (slagregen, aanhoudende regen, etc.) bestaat het gevaar dat er water door de folie dringt. Dit kan plaatsvinden bij overlappingen en de tengels. Om dit te voorkomen wordt er aangeraden de naden onder de tengels middels butylband af te dichten.

Megatec is geen nooddak, ook voor kortere tijd kan de folie deze functie niet vervullen.

Eventuele beschadigingen aan de dakbedekking dienen direct te worden verholpen.

Bij geventileerde daken is het belangrijk te letten op beluchting, dat wil zeggen:

  • Aan de gootkant bevinden zich luchtopeningen, b. v. gootontluchtingselementen of dakbeschotvoegen.

  • Bij de plaatsing van warmte-isolatie moet er tussen de dakfolie en de isolerende laag een ruimte van 2 cm hoog over de gehele dakhelling worden vrijgehouden.

  • Houdt ten minste 5 cm ruimte tussen de nok en de bovenste baan Megatec om de afvoer van lucht te bewerkstelligen.

Om een functionerende toepassing van de dakfolie te verkrijgen, moet de volledige dakopbouw voldoen aan de geldende voorschriften en richtlijnen.

Handleiding voor het plaatsen van de wind- en dampremmer:

Bij geïsoleerde daken kan er bouwschade ontstaan wanneer de constructie niet winddicht is. Uit onderzoek is gebleken dat openingen in, en beschadigingen aan de dampremmende laag tot een veelvoud van waterdamp in de constructie kan leiden.

Om condensatie te voorkomen, dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

  • De isolatie wordt volgens de instructies correct geplaatst.

  • Een goede dampremming wordt verkregen door tussen de isolatie en binnenbekleding van het dak Vistex G aan te brengen.

  • De dampremmer moet aan de “warme zijde” (= binnenzijde) op de spanten worden getackt en met latten bevestigd.

  • Verticale overlappingen moeten op een spant liggen.

  • Beschadigingen moeten met een daarvoor geschikte soort tape worden afgedicht.

  • Bijzondere aandacht moet worden besteed bij het aanbrengen van de folie, dit dient zonder beschadigingen te gebeuren.

De waardering van foliewinkel.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.2/10 gebaseerd op 54 reviews.
Scroll naar boven