Oplossingen voor problemen met uw zwembadwater.

Uw zwemwater in conditie houden, dat vraagt enige zorg en aandacht. Mocht u op eventuele problemen stuiten, dan lost u ze als volgt op:

1. Groen water en gladde bodem/wanden

Is uw zwemwater groen of zijn de zwembadbodem en wanden glad? Een mogelijke oorzaak hiervoor is de lichtinval of algen. Een andere oorzaak kan slechte desinfectie zijn.
U kunt dit oplossen door:
– De pH te controleren of bij te stellen.
– Shockchlorering toe te passen (pomp continue laten draaien en evt. jetstream).
– Het filter enkele keren terug te spoelen.
– Het bad af te dekken wanneer het niet in gebruik is.

2. Troebel water door kalkafzetting

Is het water troebel en vindt er kalkafzetting plaats? De oorzaak hiervan is dat kalk loslaat uit water. Het water is uit balans. U kunt dit oplossen door de pH en de temperatuur te meten en desnoods aan te passen.

3. Troebel, melkachtig water

Is het water troebel en melkachtig? Een mogelijke oorzaak hiervan is teveel vlokmiddel in het bad. Een andere oorzaak kan zijn dat er een aluminium product in het badwater ligt of heeft gelegen.

U kunt dit oplossen door de PH-waarde te corrigeren. Laat de pomp/filterinstallatie continue draaien ofwel stopzetten. Laat daarna het vlokmiddel bezinken. Tenslotte zuigt u het vlokmiddel op.

4. Zwevende deeltjes

Zwevende deeltjes in het zwembad? De oorzaak hiervan is dat ze niet worden afgevangen door het filter.
U kunt de filterfijnheid verbeteren door bijvoorbeeld een vlokmiddel te gebruiken.
Eén/meerdere vloktabletten in de skimmermand zal zorgen dat de fijne deeltjes op het filterbed gevangen worden.

Let op: Filter vervuilt sneller dan normaal. Spoel op tijd terug en na.

5. Bruin water

Last van bruin water? Dit kan komen door ijzeroxide of bruine alg.

– Bij ijzeroxide: Pomp het bad leeg (indien mogelijk), maak schoon en vul met leidingwater (drinkwaterkwaliteit).
– Bij bruine alg: zie groenwater/alg.

6. Klachten i.v.m. chloor

Bij troebel water, gladde wanden, chloorlucht en pijn aan de ogen heeft u teveel belasting en daardoor teveel gebonden chloor.
Mogelijke oplossingen hiervoor zijn:
– Meet de pH (corrigeren streefwaarde 7,2)
– Pas shockchloordosering toe. Zorg hierbij voor een vrij chloorgehalte van bijvoorbeeld 5 mg/L
– Als er teveel gebonden chloor is, Filter dan ca. 10 min. Terugspoelen, dan naspoelen. Vul het zwembad daarna aan met vers leidingwater.
– Leg vloktablet(ten) in de skimmer en filtreer tot de troebelheid is opgelost.

7. Troebel water en shockchlorering geeft geen resultaat

Is het water melkachtig/troebel met ruwe wanden en geeft de shockchlorering geen resultaat? Dit kan komen door uitval van kalkdeeltjes door een te hoge PH-waarde.
Dit kunt u oplossen door de PH-waarde te meten en te corrigeren, de vloktabletten in de skimmermand te leggen en continue te filteren.

8. Helder, groen water

Is het water groen en helder? De oorzaak hiervan is ijzer/koperoxide.
U kunt dit oplossen door de PH-waarde te meten en te corrigeren, de shockchlorering toe te passen en dan de vloktabletten in de skimmermand te leggen. Vervolgens continue filteren.

9. (Zwart)bruin troebel water

Is het water (zwart)bruin en troebel? Dan zit er ijzer in het water. Misschien heeft u bronwater gebruikt.
U kunt dit oplossen door de PH-waarde te meten en te corrigeren, de shockchlorering toe te passen en dan de vloktabletten in de skimmermand te leggen. Vervolgens continue filteren.

10. Schuimend water

Schuimt het water? Dan heeft u teveel anti-alg of reinigingsproducten gebruikt
U kunt dit gemakkelijk oplossen door het bad gedeeltelijk leeg te pompen en bij te vullen met vers water. Hierdoor zakt de schuimconcentratie.

11. Corrosie op metalen

Vindt er corrosie plaats op de metalen? Dan is de PH-waarde te laag en zit er teveel koper in het water.
Dit is op te lossen door de PH en koper te meten en te corrigeren, de shockclorering toe te passen en dan de vloktablet(ten) in de skimmermand te leggen.

Voor een juiste dosering raadpleegt u het etiket op de productverpakking.