✔ Verzending in heel Nederland € 4,95
✔ Levering in Nederland en België
✔ Prijzen zijn exclusief 21% BTW
✔ Standaard levering 1-3 werkdagen

Foliewinkel.com

Dr. Kosterstraat 16
8331 BG Steenwijk

Contact

Heeft u vragen of wilt u een prijsopgave
bel of mail ons vrijblijvend +31-618470851 / info@foliewinkel.com

Gebruiksaanwijzing dampopen dakfolie Megatec

Gebruiksaanwijzing dampopen dakfolie Megatec

Gebruiksaanwijzing dampopen dakfolie Megatec

Situatie 1:
Megatec dampopenen waterkerend membraam dient van onderaf (de onderkant van de baan ligt tegen de dakgoot), evenwijdig aan de dakgoot onder lichte spanning, zonder doorhangen, tussen de spanten, te worden bevestigd.

Megatec wordt met een tack- apparaat in het bovenste derde deel van de overlap op de rug van de spant vastgeniet en daarna gelijk met een tengel afgedekt.
Het bevestigen van Megatec zonder tengel geschiedt op eigen risico.
Indien de richtlijnen voor de helling van het dak worden onderschreven moeten er een minimale overlap van 20 cm worden toegepast.
Is dit niet het geval, dan moet de overlap circa 10 tot 15 cm zijn.

 

Megatec Dakfolie dampopen

Situatie 2a:

Bij rechtstreekse toepassing op het dakbeschot dient Megatec van onderaf beginnend (de onderste baan eindigt op het dakgoot), parallel aan de dakgoot, over het dakbeschot worden uitgerold (geen spanning).

 

Situatie 2b:

Bij toepassing op het dakbeschot dient er uitsluitend binnen de overlapping, dus blind, getackt of genageld te worden (ook hier vindt de bevestiging uitsluitend plaats met behulp van de panlatten).
Een verticale overlappingen moet op een spant liggen en met een geschikte tape worden afgedicht.
Uitsnedes bij dakdoorbraken (Rookkanalen, Dakramen, etc.) dienen zo klein mogelijk en trapezevorming te worden uitgesneden, het bovenste en onderste deel zijn zo gemaakt dat het indringen van sneeuw en regen verhindert wordt.

 

Situatie dakraam (3):

Grote beschadigingen aan de Megatec dienen met stukken van de originele folie en geschikte tape worden gerepareerd.
Uiterlijk binnen 8 weken na het aanbrengen van de Megatec moet de dakbedekking worden geplaatst om beschadiging van de folie door UV-stralen te voorkomen.
Bij extreme weersomstandigheden (slagregen, aanhoudende regen, etc.) bestaat het gevaar dat er water door de folie dringt.
Dit kan plaatsvinden bij overlappingen en de tengels.
Om dit te voorkomen wordt er aangeraden de naden onder de tengels middels butylband af te dichten.

Megatec is geen nooddak, ook voor kortere tijd kan de folie deze functie niet vervullen.

Eventuele beschadigingen aan de dakbedekking dienen direct te worden verholpen.

Bij geventileerde daken is het belangrijk te letten op beluchting, dat wil zeggen:

  • Aan de gootkant bevinden zich luchtopeningen, b. v. gootontluchtingselementen of dakbeschotvoegen.
  • Bij de plaatsing van warmte-isolatie moet er tussen de dakfolie en de isolerende laag een ruimte van 2 cm hoog over de gehele dakhelling worden vrijgehouden.
  • Houdt ten minste 5 cm ruimte tussen de nok en de bovenste baan Megatec om de afvoer van lucht te bewerkstelligen.

 

Om een functionerende toepassing van de dakfolie te verkrijgen, moet de volledige dakopbouw voldoen aan de geldende voorschriften en richtlijnen.

Handleiding voor het plaatsen van de wind- en dampremmer:

Bij geïsoleerde daken kan er bouwschade ontstaan wanneer de constructie niet winddicht is.
Uit onderzoek is gebleken dat openingen in, en beschadigingen aan de dampremmende laag tot een veelvoud van waterdamp in de constructie kan leiden.

 

Om condensatie te voorkomen, dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

  • De isolatie wordt volgens de instructies correct geplaatst.
  • Een goede dampremming wordt verkregen door tussen de isolatie en binnenbekleding van het dak Vistex G aan te brengen.
  • De dampremmer moet aan de “warme zijde” (= binnenzijde) op de spanten worden getackt en met latten bevestigd.
  • Verticale overlappingen moeten op een spant liggen.
  • Beschadigingen moeten met een daarvoor geschikte soort tape worden afgedicht.
  • Bijzondere aandacht moet worden besteed bij het aanbrengen van de folie, dit dient zonder beschadigingen te gebeuren.
Megatec dakfolie

Megatec dakfolie

Megatec dampopen dakfolie

Megatec Dakfolie dampopen

Megatec is een uit 3 lagen samengesteld spinvlies van hoge kwaliteit.
Deze dampopen folie is waterdicht, mandragend, zeer sterk, extreem dampopen en draagt echt bij aan het duurzaam bouwen.
Deze dakfolie is gemaakt van een licht materiaal en zeer gebruiksvriendelijk te verwerken.

Megatec dakfolie is voorzien van een KOMO-attest met productcertificaat.

Een KOMO-attest is een kwaliteitsverklaring die de prestaties beschrijft. Deze prestaties bevatten alle aspecten die voor de bouw van belang zijn om kwalitatief hoogwaardige bouwwerken te realiseren. Het attest is een bewijs dat de megatec dampopen dakfolie voldoet aan de relevante Nederlandse regelgeving.

Doeleinden/toepassingen

Bij renovatieprojecten of nieuwbouw kan Megatec zowel in de wand als op een schuin dak worden toegepast. Bij een schuin dak mag de hellingshoek niet kleiner zijn dan 13 graden.
tevens kan de folie rechtstreeks op het dakbeschot worden aangebracht.

Voordelen dampopen dakfolie:

– Waterdicht
– Eenvoudig te verwerken (rechtstreeks op het dakbeschot)
– Extreem dampopen
– Hoge treksterkte en rek bij breuk
– Mandragend

Vistex gewapende folie

Vistex gewapende folie

Vistex gewapende folie

Vistex gewapende folie is een met polypropyleen weefsel versterkte LDPE-folie.
deze folie is extreem dampopen en wordt geplaatst aan de warme zijde (binnenzijde) van een constructie.
Vistex dampdoorlatende folie is mandragend en eenvoudig te verwerken.
Van buitenaf beschermt deze folie uw woning tegen vocht, stof en sneeuw. Hierdoor wordt de levensduur van de constructie aanzienlijk verlengd.
Van binnenuit wordt alle vocht naar buiten afgevoerd, dankzij de extreme dampdoorlaatbaarheid.
Ook kunt u Vistex dakfolie gebruiken voor het tijdelijk dichtmaken van ramen tijdens de bouw.

Mandragende folie

Mandragende folie

Mandragende folie

Megatec dampopen dakfolie en Vistex gewapende folie zijn beiden zeer sterke dampopen dakfolies en beiden mandragend.
Dit betekent dat ze rechtstreeks toepast kunnen worden op elke ondergrond en dat u hier overheen kunt lopen.
U kunt deze folie gebruiken bij alle soorten schuine daken, zelfs bij metalen daken.
De hellingshoek mag alleen niet minder zijn dan 13 graden. 
U kunt megatec en vistex dampopen folie ook zeer goed verwerken in wanden voor een goede vochtregulatie.